Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

Program STAR@U: MyFuture Youth Plus

 

60 Latihan Kemahiran Jangka Pendek Secara PERCUMA di ILKBS seluruh Negara

 

Program STAR@U: MyFuture Youth Plus bertujuan untuk menyediakan peluang dan alternatif kepada kumpulan belia berisiko berumur 15 – 30 tahun bagi mendapatkan latihan kemahiran asas dalam pelbagai bidang secara modular menerusi kursus jangka pendek dengan menggunakan fasiliti dan tenaga pengajar sedia ada di Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS).

 

Imbas Kod QR untuk mendaftar.