IKTBNCHEMBONG

 

PIAGAM PELANGGAN IKTBN CHEMBONG

  

BIL. PIAGAM PELANGGAN STANDARD
1 Memastikan sekurang-kurangnya 80% pelajar berjaya menamatkan latihan dalam kursus yang diikuti. 80% pelajar tamat latihan dengan jaya
2 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 1 hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam tempoh 3 hari 3 hari tempoh bekerja
3 Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap 14 hari daripada tarikh penerimaan permohonan
4 Memastikan program kerohanian dan jati diri dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 kali setiap tahun / 1 kali sebulan. Melaksanakan sekurang-kuirangnya 12 program setahun.