Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

Bahagian Pembangunan IKTBN Bachok

 • Kamarul Anuar Bin Haron Peg. Latihan Vokasional DV42 (Ketua Cawangan Hubungan Industri & Unit Pembangunan)

  Bachok, Kelantan, Malaysia
  Telefon: 097787747
  Faks: 097787712
 • Shahriza Bin Solahuddin Pen. Peg. Latihan Vokasional DV29 - (Hubungan Industri)

  Telefon: 097787747
  Faks: 097787712
 • Mohd Hilman Bin Mahmood Pen. Peg. Latihan Vokasional DV30 (KUP) - (Penyelenggaraan Kereta)

  Bachok, Kelantan, Malaysia
  Telefon: 097787615
  Faks: 097787712