IKBNMIRI

 

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

v

Syed Zyed Bin Wan Asnawi
Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar (S44)
Telefon: 085-660 714
Sau'udi Bin Suchang 
Ketua Bahagian Unit Bina Insan (S32)
Telefon: 085-660 714
Shahriman Bin Haji Basir 
Penolong Pegawai Belia dan Sukan (S29)
Telefon: 085-660 714
Henthy Theery Jamsel 
Pembantu Pegawai Belia dan Sukan (S19)
Telefon: 085-660 714
Kosong
Penolong Pegawai Belia dan Sukan (S29)
Telefon: 085-660 714
Asis Bin Abdulla 
Pembantu Belia dan Sukan (S22)
Telefon: 085-660 714
Muhammad Azizul Bahri Bin Razali
Pembantu Hal Ehwal Islam (S19)
Telefon: 085-660 714
Lukhman Bin Salim @ A. Rahman 
Pembantu Kesatria (S22)
Telefon: 085-660 714
Siti Hajar Binti Tair 
Pembantu Kesatria (S19)
Telefon: 085-660 714
Umar Baki Bin Puteh 
Pembantu Kesatria (S19(KUP22))
Telefon: 085-660 714
Abdul Saiffudin Bin Balak 
Pembantu Kesatria (S19(KUP22))
Telefon: 085-660 714
Meky Lawai Laing 
Pembantu Kesatria (S19)
Telefon: 085-660 714
Noor Mohd. Isa Bin Ariffin 
Pembantu Kesatria (S19)
Telefon: 085-660 714
Farhayati Binti Abdul Sidi 
Pembantu Kesatria (S19)
Telefon: 085-660 714
Yahya Bin Osman 
Penyelia Asrama (N19(KUP22))
Telefon: 085-660 714
Hj. Rajali Bin Hamsawi 
Penyelia Asrama (N19)
Telefon: 085-660 714
Norrizan Binti Abdul Rahman 
Penyelia Asrama (N19)
Telefon: 085-660 714
Norazizah Binti Saat 
Penyelia Asrama (N19)
Telefon: 085-660 714
 
Find us on Facebook
Follow Us