Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

CAWANGAN HUBUNGAN INDUSTRI

Rauzoh Binti Darus
Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar (S44)
Telefon: 04-9174676 samb. 104
Mohamad Ali Hafiz Bin Ahmad
Pegawai Latihan Vokasional (DV44)
Telefon: 04-9174676 samb. 107
Mohd Farizan Bin Mat Arshad
Penolong Pegawai Belia Dan Sukanl (S32)
Telefon: 04-9174676
Mohd Kamarudin Bin Nurudin 
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV30)
Telefon: 04-9174676
 
Find us on Facebook
Follow Us