Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

BENGKEL ELEKTRIK

Siti Aklima Bin Shafie
Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan (DV44)
Telefon: 04-9174676 samb. 105
Maizatul Akmal Bin Johari
Pegawai Latihan Vokasional (DV41)
Telefon: 04-9174676
Md Fauzi Bin Musa
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV38)
Telefon: 04-9174676
Noliazri Bin Osman
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)
Telefon: 04-9174676
Mohd Radzri Bin Wan Teh
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)
Telefon: 04-9174676
Kosong
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV30)
Telefon: 04-9174676
Rosli Bin Abd Ghani
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV29)
Telefon: 04-9174676