Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

BENGKEL LUKISAN SENIBINA

Siti Aklima Bin Shafie
Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan (DV44)
Telefon: 04-9174676 samb. 105
Kosong
Pegawai Latihan Vokasional (DV41)
Telefon: 04-9174676
Marziah Binti Bahari
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)
Telefon: 04-9174676
Suriya A/P Chai Boon
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)
Telefon: 04-9174676
Abdul Raup Bin Mehamad Shahid 
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV30)
Telefon: 04-9174676
Sharifah Binti Manshor 
Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV29)
Telefon: 04-9174676
 
Find us on Facebook
Follow Us