Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

JABATAN PENGAJIAN UMUM

Siti Aklima Bin Shafie
Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan (DV44)
Telefon: 04-9174676 samb. 105
Dhaneswry A/P Appalanaidu
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG41)
Telefon: 04-9174676 
Aziah Hani Binti Abu Hassan
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG41)
Telefon: 04-9174676
Joshua Kirubakaran A/L Balraj 
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG41)
Telefon: 04-9174676
Lim Khang Wei 
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG41)
Telefon: 04-9174676