IKBNBANDAR PENAWAR

 

JABATAN PERHOTELAN

Shaharin Bin Shaharuddin
Ketua Jabatan Perhotelan (E44)
shaharin.s (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221530
Abun Anak Simpo
Pegawai Latihan (E41)
stephenabun (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221530
Datu Asrul Bin Datu Buishlan
Pegawai Latihan (E41)
datuasrul (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221530
Ong Lay Yew
Pegawai Latihan (E41)
only_yew (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221530
Norhaida Binti Khamis
Penolong Pegawai Latihan (E29)
norhaida (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221530
Jip Bin Akit
Penolong Pegawai Latihan (E29)
jipbinakit (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221530

Muhammad Azizi Bin Sahardin
Penolong Pegawai Latihan (E29)

azizisahardin(at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221530
 
Find us on Facebook
Follow Us