IKBNBANDAR PENAWAR

 

JABATAN PERHOTELAN

Shaharin Bin Shaharuddin
Ketua Jabatan Perhotelan (E44)
shaharin.s (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Abun Anak Simpo
Pegawai Latihan (E41)
stephenabun (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Datu Asrul Bin Datu Buishlan
Pegawai Latihan (E41)
datuasrul (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Ong Lay Yew
Pegawai Latihan (E41)
only_yew (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Norhaida Binti Khamis
Penolong Pegawai Latihan (E29)
norhaida (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Jip Bin Akit
Penolong Pegawai Latihan (E29)
jip (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Muhammad Azizi Bin Sahardin
Penolong Pegawai Latihan (E29)
azizisahardin (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567