IKBNBANDAR PENAWAR

 

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

 

Normala Binti Daman
Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar (S44)
normala.daman (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Imran Bin Isnin
Penolong Pegawai Belia dan Sukan (S38)
imran (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Noordiana Binti Mohamed Salleh
Penolong Pegawai Belia dan Sukan (S29)
msdiana (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Raimi Bin Rabuimen
Penolong Pegawai Belia dan Sukan (S29)
raimi.r (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Rahmat Bin Ahmad Mashri
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (S29)
rahmat.am (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Rasedi Bin Yasin
Pembantu Kesatria (S22)
rasedi.yasin (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Ammari Bin Muhammad Rapi
Pembantu Belia dan Sukan (S19)
ammari (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Kosong
Pembantu Kesatria (S19)
Kosong Kosong
Nor Erney Salina Binti Jahani
Penyelia Asrama (N19)
erney (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567
Kamarul Ariffin Bin Kamarulzaman
Penjaga Jentera Elektrik (J19)
kamarul.ariffin (at) kbs.gov.my Telefon: 07-8221567