IKTBNBUKIT MERTAJAM

 

Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

JABATAN ELEKTRIK

Kedudukan:
PENGAJAR ELEKTRIK /DV36
Alamat:
IKTBN BUKIT MERTAJAM ,
JALAN BERAPIT
BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG
14000
Malaysia
Telefon:
045228288
Faks:
045225289
 
Follow Us :
 
Facebook IKTBNBMInstagran IKTBNBMTweet IKTBNBM