IKTBNBUKIT MERTAJAM

 

Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

JABATAN ELEKTRONIK

Kedudukan:
PENGAJAR / PPLV DV30
Alamat:
IKTBN BUKIT MERTAJAM,
JALAN BERAPIT
BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG
14000
MALAYSIA
Telefon:
04-5228280
Faks:
04-5225289
 
Follow Us :
 
Facebook IKTBNBMInstagran IKTBNBMTweet IKTBNBM