IKTBNBUKIT MERTAJAM

 

Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

PENGARAH

Kedudukan:
PENGARAH IKTBN BUKIT MERTAJAM
Alamat:
IKTBN BUKIT MERTAJAM,
JALAN BERAPIT
BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG
14000
MALAYSIA
Telefon:
04-5228250
Faks:
04-5225289
Muat turun maklumat sebagai: vKad
 
Find us on Facebook
Follow Us