AKBGBUKIT KIARA

 

LATARBELAKANG


Penubuhan akademi adalah bertujuan untuk memberi lebih banyak peluang latihan kepada penduduk tempatan terutama golongan remaja. Program ini juga bertujuan memberi peluang kepada golongan remaja untuk  berkecimpung dan bergiat dalam aktiviti sukan golf. Oleh yang demikian, Akademi Kemahiran Belia Golf menawarkan kemasukan kepada para belia untuk mengikuti di akademi.
MOTO
Profesional Terunggul
VISI

Membina generasi belia yang mempunyai jati diri dan kompetan dalam kemahiran bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara.

MISI

Melahirkan belia yang berkemahiran, berdisiplin, berakhlak mulia dan berwawasan untuk keperluan tenaga kerja selaras dengan Pembangunan Negara.

STRATEGI


Menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang berkaitan dengan kursus yang ditawarkan.

Menyediakan kemudahan terkini sebagai menyokong pembangunan ilmu, pembelajaran dan kemahiran.

Menawarkan program yang cemerlang untuk memenuhi keperluan industri pada masa kini dan masa hadapan.

Menghasilkan tenaga kerja mahir yang bertanggung jawab, berdisiplin, berilmu dan bertrampilan.

Memainkan peranan aktif dalam pembangunan kemahiran kepada industri setempat melalui kursus-kursus jangka pendek dan bantuan kepakaran.OBJEKTIF

INSTITUSI


  • Melatih Belia berkemahiran dalam kerjaya industri golf.
  • Menapung kekurangan tenaga kerja tempatan dalam kerjaya didalam bidang pengurusan dan kemahiran golf.
  • Memberi ruang dan peluang kepada belia menerima latihan secara professional dalam kerjaya di bidang golf.
  • Menyediakan peluang peningkatan kelayakan kepada pelajar aliran kemahiran golf dengan menawarkan kursus-kursus di tahap lebih tinggi (SKM Tahap 4/5).
 
Find us on Facebook
Follow Us