Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Isnin, 12 March 2018 17:27

PERBINCANGAN NAIK TARAF SISTEM BEKALAN AIR DI IKBN

Written by

 

 

PERBINCANGAN NAIK TARAF SISTEM BEKALAN AIR DI IKBN

 

 

KINARUT ; Cadangan menaiktaraf sistem bekalan air di IKBN Kinarut Sabah akan bermula sebelum separuh tahun pertama 2018. Mesyuarat penyelarasan skop bil 1/2018 telah diadakan di IKBN Kinarut yang dipengerusikan oleh Pengarah IKBN Kinarut.

 

Dengan siapnya cadagan menaiktaraf sistem bekalan air di IKBN Kinarut, akan dapat menyelesaikan masalah, tekanan air rendah untuk penghuni kuarters dan pelajar yang duduk di asrama.

 

Turut hadir dalam perbincangan tersebut ialah Encik Cheok Teck Leong dan Bahagian Kewangan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dan pihak perunding yang dilantik.

 
Find us on Facebook
Follow Us