Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Isnin, 19 November 2018 16:12

KURSUS PERSIJILAN JURUTEKNIK BERTAULIAH SEKTOR PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA (RACS)

Written by

 

 

KURSUS PERSIJILAN JURUTEKNIK BERTAULIAH SEKTOR PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA (RACS)

 

 

KINARUT; Jabatan Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (PPU) IKBN Kinarut telah menjalankan Kursus Persijilan Juruteknik Bertauliah Sektor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (RACS) kepada 27 orang pelajar Semester 2 di Bahagian Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara.

 

Kursus ini dianjurkan sepenuhnya oleh Jabatan Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (PPU) IKBN Kinarut sebagai Pusat Bertauliah yang dilantik oleh Jabatan Alam Sekitar.

 

Tujuan kursus ini dijalankan adalah untuk memberi pengetahuan kepada semua pelajar berkaitan dengan bahan pendingin yang digunakan di dalam sektor penyejukbekuan dan penyaman udara. Oleh itu, kursus ini merupakan satu pentauliahan dari pihak Jabatan Alam Sekitar yang mewajibkan semua juruteknik, pengeluar sektor penyejukbekuan dan penyaman udara memiliki tauliah pengendalian bahan pendingin di bawah Akta 127.

 

Pengajar bertauliah yang terlibat bagi kursus kali ini adalah En. Agoh Salleh Sinua, En. Suhaimi bin Muhamad dan Pn. Rosmiwati binti Abdul Rahman.