Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Selasa, 22 January 2019 16:09

PELAJAR ILKBS BUKTIKAN KEKOMPETENAN DALAM BIDANG AWAM

Written by

 

 

PELAJAR ILKBS BUKTIKAN KEKOMPETENAN DALAM BIDANG AWAM

 

 

 

KINARUT ; Seramai 10 orang pelajar daripada jurusan awam telibat Pertandingan Pra Kelayakan World Skill Malaysia Belia (MSMB) peringkat IKBN Kinarut bagi kategori Whole Tiling dan Bricklaying yang diadakan di Bengkel Binaan Bangunan, Kinarut.

 

WSMB adalah satu pertandingan kemahiran untuk meningkatkan kekompetenan dan daya saing di kalangan pelatih institusi latihan kemahiran awam, swasta dan industri.

 

Dengan adanya pertandingan ini, pelatih dapat bersaing secara sihat untuk menunjukkan kemahiran yang dimiliki di samping mendapat pengiktirafan dan ganjaran yang ditawarkan.