Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

ENGLISH FOR FUTURE EMPLOYEES

Written by

WAKAF TAPAI, 9 APRIL 2019 – IKBN Wakaf Tapai telah menghantar sekumpulan pelajar bagi mengikuti program anjuran bersama UMT.

Seramai 40 orang pelajar semester 3 dan juga semester 4 sesi 1/2019 telah dipilih bagi menghadiri program English for Future Employees bersempena dengan English Employment Initiatives Programme yang sedang berjalan di IKBN Wakaf Tapai. Program kali ini berlangsung dengan kerjasama para pensyarah Universiti Malaysia Terengganu (UMT) yang bertempat di Kompleks Kuliah Berpusat, UMT.

 

 

Sumber :

Nurul Jannah Binti Talib @ Wahab

 

 
Find us on Facebook
Follow Us