Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

KERJA-KERJA PEMINDAHAN ASET ALIH HYDRAULIC SWING BEAM SHEAR MACHINE

Written by

WAKAF TAPAI, 25 APRIL 2019 – Kerja-Kerja pemindahan aset alih Hydraulic Swing Beam Shear Machine dari Bengkel  Kimpalan IKBN Jitra, Kedah ke Bengkel Kimpalan IKBN Wakaf Tapai

Hydraulic Swing Beam Shear Machine akan di gunakan bagi tujuan pemotongan plate semasa sesi pembelajaran latihan amali oleh pelajar-pelajar kimpalan.

  

18

 

Sumber :

Ahmad Adzrimie Bin Adnan