Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Jumaat, 19 July 2019 10:15

SESI ‘VISITING LECTURER’ BAGI BIDANG JABATAN AWAM

Written by

 

 

SESI ‘VISITING LECTURER’ BAGI BIDANG JABATAN AWAM

 

 

 

KINARUT ; Sesi ‘VisitingLecture’ daripada pihak industri telah diadakan pada 10 Julai 2019 bertempat di Bilik Jamuan Dewan Limau-limauanIKBN Kinarutyang disampaikan oleh En. Ridhwan Bin Hadim bagi berkongsi kepakaran dan pengalamanbeliau dalam bidang ArchitecturalDesignsepanjang kerjaya beliau selama10tahun.

 

En. Ridhwan yang juga merupakan seorang lepasan pelajar Bidang Pelukis Pelan Senibina Tahap 3 IKBN Kinarutpada tahun 2008kini bekerja sebagai seorang ArchitecturalDesigner di Syarikat JK CharteredArchitect. Beliau banyak berkongsikepakaran, pandangan dan cabarankerjaya sebagai seorang designer, draughtsman dan juga sitesupervisor dalam industri pembinaan.

 

Sesi ini juga turut membicarakan berkenaan kebolehpasaranpelajar lepasan IKBN terutamanya bidang Pelukis Pelan Senibina dan juga Jurubina Bangunan yang mempunyai peluang yang cerah di sektor pembinaan selain memberikan sedikit motivasi, inspirasi serta menaikkan semangat pelajar-pelajar Jabatan Awam agar sentiasa belajar bersungguh-sungguh kerana telahmemilih laluan kerjaya sebagai draughtsmandan juga sitesupervisor.