Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

LAWATAN PANEL PENILAI PENTAULIAHAN PROGRAM KEMAHIRAN (PPPPK) IKBN WAKAF TAPAI

Written by

Wakaf Tapai, 6 Ogos 2019 – Lawatan Panel Penilai Pentauliahan Program Kemahiran (PPPPK) ke Pusat Bertauliah /Penyedia Latihan Kemahiran bagi Permohonan Pentauliahan Program. 

Sebanyak 8 Program di nilai antaranya Operasi Fabrikasi Paip (Minyak, Gas & Petrokimia) (OG-010-3), Pentadbiran Fesyen & Pakaian (TA-011-4), Pembuat Pakaian Wanita (TA-011-3), Penyeliaan & Jahitan Pakaian Lelaki (C141-001-3), Tailor Supervisor (TA-010-3), Penyeliaan Pemasangan Perpaipan & Kumbahan (F432-002-3) dan Pemasangan Perpaipan Kumbahan (PNS-3). Seramai 7 orang panel yg mewakili Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) yang di Ketuai oleh YM Tengku Rozianita Binti Tengku Langgi membuat telah membuat penilaian.Mesyuarat dipengerusikan oleh Encik Mohd Fauzi Bin Haji Ariffin, Pengarah IKBN Wakaf Tapai. Hadir bersama Puan Nik Noorhafizan Binti Nik Osthman, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan (PL), Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Cawangan, CPKK dan Tenaga Pengajar-Pengajar yang terlibat.

1

 

Sumber :

Cawangan Penyelarasan Dan Pengurusan Kualiti IKBNWT