Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

EXIT CONFERENCE NAZIRAN GAJI DARI UNIT NAZIRAN JABATAN AKAUNTAN NEGERI TERENGGANU

Written by

Wakaf Tapai, 14 Ogos 2019 – Telah berlangsung Mesyuarat Penutup (Exit Conference) Naziran Gaji oleh Unit Naziran Jabatan Akauntan Negeri Terengganu di Bilik Mesyuarat Utama IKBN Wakaf Tapai. 

Majlis telah dipengerusikan oleh Tuan Pengarah IKBNWT En. Mohd Fauzi bin Hj Ariffin beserta pegawai dan kakitangan yang terlibat semasa audit gaji dijalankan. Untuk makluman Audit gaji bagi IKBNWT telah diadakan pada 21hb-22hb April yang lalu. Seramai 4 orang pegawai Jabatan Akauntan Negeri Terengganu telah hadir semasa sesi penutupan audit.

4

 

Sumber :

Unit Kewangan IKBN Wakaf Tapai

 

 
Find us on Facebook
Follow Us