Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI BAGI SESI 1/2020

Written by

03 Disember 2019, Wakaf Tapai - Satu Sesi Taklimat Latihan Industri bagi Sesi 1/2020 telah diadakan oleh Cawangan Hubungan Industri (CHI) yang diketuai oleh Puan Nurul Huda bin Mohd.

Sesi taklimat tersebut melibatkan seramai 83 orang pelajar dari pelbagai jurusan di IKBN Wakaf Tapai yang akan menjalani latihan industri pada tahun 2020. Objektif utama taklimat tersebut diadakan adalah untuk memberi penerangan berkaitan peraturan latihan industri yang perlu dipatuhi oleh pelajar-pelajar.

1

 

 

Sumber :

Nurul Huda binti Mohd