Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

LAWATAN PENENTUSAN PERTAULIAHAN PROGRAM SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) 2019

Written by

12 Disember 2019, Wakaf Tapai -Lawatan Penentusahan Pertauliahan terhadap peralatan dan kemudahan latihan serta Nota Latihan yang lengkap bagi pertauliahan IKBNWT sebagai Pusat Pertauliahan bagi Program SLDN dalam bidang Penyelenggaraan Bangunan.

5

 

 

Sumber :

Netty Ermy @ Asyikin

Cawangan Hubungan Industri