Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Rabu, 15 January 2020 08:09

KUNJUNGAN HORMAT IKBN KINARUT KEPADA YB MENTERI BELIA DAN SUKAN NEGERI SABAH

Written by

 

 

KUNJUNGAN HORMAT IKBN KINARUT KEPADA YB MENTERI BELIA DAN SUKAN NEGERI SABAH

 

 

 

KOTA KINABALU ; 13 JANUARI 2020 - Sesi perjumpaan IKBN Kinarut bersama Tuan Phoong Jin Zhe, YB Menteri Belia dan Sukan Sabah telah berlangsung di Pejabat YB Menteri Belia dan Sukan, pada jam 3.00 hingga 3.30 petang.

 

Perbincangan adalah bagi meneliti cadangan pelaksanaan kursus pertanian yang sesuai dilaksanakan kepada belia-belia Sabah dalam usaha Kementerian Belia dan Sukan Sabah mengatasi isu penggangguran di Sabah.

 

YB Menteri turut memohon IKBN Kinarut mengenalpasti kursus pertanian jangka pendek dan bidang yang bersesuaian beserta kos pelaksanaannya.

 

Selain itu, satu mesyuarat melibatkan IKBN Kinarut serta beberapa agensi yang berkepentingan secara khusus dalam bidang pertanian di Sabah akan diadakan pada satu tarikh yang akan ditetapkan oleh Kementerian Belia dan