Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Khamis, 06 February 2020 15:44

LAWATAN UNIT AUDIT DALAM KBS KE IKBN KINARUT

Written by

 

 

LAWATAN UNIT AUDIT DALAM KBS KE IKBN KINARUT

 

 

 

KINARUT, 5 FEBUARI 2020 ; Unit Audit Dalam Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah mengadakan mengadakan lawatan kerja ke Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Kinarut kelmarin.

 

Seramai 2 orang kakitangan yang terlibat  dalam lawatan ini  terdiri daripada Audit Dalam KBS iaitu Encik Ainul Adnan Abdul Rahaman dan Encik Amirul Asyraf Baba.

 

Objektif utama lawatan kerja ini adalah untuk  membuat penandaarasan (benchmarking) terhadap beberapa perkara berhubung dengan pelaksanaan auditan terutamanya berkaitan kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan, kawalan terhadap barang berharga dan kawalan umum.

 

Menerusi lawatan kerja ini, teguran dan amanat daripada pihak audit akan dimanfaatkan bagi membantu IKBN Kinaurt dalam menambahbaik kertas kerja pengauditan dan perancangan program pengauditan berasaskan risiko yang sedia ada serta meningkatkan mutu perkhidmatan audit di IKBN Kinarut khususnya.