Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

PAMERAN & PROMOSI BAGI PENGAMBILAN SESI JULAI 2020 SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS SMK BUKIT SAWA, MARANG

Written by

WAKAF TAPAI, TERENGGANU, 11 FEBRUARI 2020 – Unit Promosi Cawangan Hubungan Industri (CHI) IKBN Wakaf Tapai telah mengadakan Pamaeran dan Promosi Kemasukan Ke IKBN Waka Tapai bagi Sesi 2/2020 Sempena Sambutan Jubli Emas SMK Bukit Sawa, Marang Terengganu.

Promosi bertujuan untuk membuat hebahan kemasukan serta bidang-bidang yang ditawarkan di IKBN Wakaf Tapai bagi Sesi Julai 2020. Pameran dan promosi tersebut telah diketuai oleh Puan Musliana binti Mustafa dengan dibantu oleh pelajar-pelajar INKUBATOR IKBN Wakaf Tapai.

 

 

Sumber Oleh:

Puan Musliana binti Mustafa

Ketua Unit Promosi CHI