Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

KURSUS PEMERKASAAN PERATURAN & TATATERTIB PELAJAR ILKBS

Written by

WAKAF TAPAI, TERENGGANU, 20 FEBRUARI 2020 – Kursus Pemerkasaan Peraturan dan Tatatertib Pelajar ILKBS telah diadakan bertempat di Bilik Seminar IKBN Wakaf Tapai.

Ceramah berkaitan peraturan dan tatatertib tersebut telah disampaikan oleh Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar IKBN Wakaf Tapai, Encik Hazri Nizam bin Zakaria. Antara tujuan utama kursus dijalankan adalah untuk melahirkan pegawai-pegawai Hal Ehwal Pelajar yang kompeten serta berintegriti tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan serta mampu melaksanakan program-program serta aktiviti-aktiviti dengan berpandukan Standard Operation Prosedur (SOP) yang telah digariskan.#Profesional #TeamHEPIKBNWT#WeWork2gether

 

 

 

Sumber Oleh:

Encik Ahmad Badri bin Kamaruddin

Ketua Cawangan Pengurusan Pelajar