Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

LAWATAN NAZIRAN OLEH JABATAN AKAUNTAN NEGERI TERENGGANU

Written by

WAKAF TAPAI, TERENGGANU, 24 FEBRUARI 2020 – Unit Naziran dari Jabatan Akauntan Negeri Terengganu telah menjalankan tugas-tugas naziran kewangan di IKBN Wakaf Tapai Terengganu mulai 24 - 27 Februari 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat Pengarah.

Seramai 7 orang pegawai telah membuat semakan dokumen yang meliputi baucar bayaran serta laporan-laporan kewangan. Pegawai juga telah membuat lawatan tapak bagi pengesahan perolehan inden kerja bagi tahun 2019.

 

 

 

Sumber Oleh:

Puan Ainalmarliah binti Ghani

Unit Kewangan IKBN WT