Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

SESI AUDIT OLEH KONSULTAN DARIPADA OFFSHORE AND PETROLEUM INDUSTRY TRAINING ORGANIZATION (OPITO)

Written by

WAKAF TAPAI, TERENGGANU, 3 MAC 2020 – Sesi Audit oleh konsultan daripada Offshore and Petroleum Industry Training Organization (OPITO) Mr Gordon Reid pada 2-3 Mac 2020.

Audit ini adalah untuk melihat jurang antara piawaian OPITO dan IKBN Wakaf Tapai terutama dalam pelaksanaan kursus-kursus teknikal. Pembukaan audit dan ucapan aluan oleh Pengarah IKBN Encik Zaini Bin Abd Aziz dan kemudian diteruskan dengan tinjauan ke sekitar IKBN.Pada sebelah petang pula diteruskan dengan sesi pengumpulan data yang menjurus kepada prosedur, pengurusan latihan dan pengurusan pelajar. Diharapkan dengan audit ini dapat memberikan nilai tambah kepada graduan IKBN Wakaf Tapai dari segi kualiti dan kebolehpasaran jika piawaian OPITO ini dapat diadaptasilan dalam sistem sediada IKBN Wakaf Tapai. #Jabatanmekanikal #youthpower #kbsmalaysia #ikbnwt

 

 

 

Sumber Oleh:

Encik Irwanizam bin Zakaria

Ketua Jabatan Teknologi Mekanikal