Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

Sesi Taklimat Kerjaya dan Temuduga Terbuka oleh Syarikat Projek Lintasan Kota (Prolintas) Sdn. Bhd

HULU LANGAT, 11 Ogos 2020 - Sesi Taklimat Kerjaya dan Temuduga Terbuka oleh Syarikat Projek Lintasan Kota (Prolintas) Sdn. Bhd. kepada pelajar-pelajar Penjaga Jentera Elektrik A1 dan Pendawaian Elektrik PW2 serta beberapa calon-calon luar yang turut serta di Bengkel Elektrik.

Read 1428 times Last modified on Rabu, 12 August 2020 09:28