Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Rabu, 07 April 2021 16:20

TAKLIMAT PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN IKTBN TEMERLOH

Written by
Rate this item
(0 votes)
 
6 April 2021:Program Taklimat Pemurnian Kurikulum Teknologi Kejuruteraan bagi pematuhan MQF 2.0 anjuran Cawangan Penyelarasan dan Kawalan Kualiti (CPKK), Bahagian Latihan, IKTBN Temerloh telah dilaksanakan secara atas talian dan dalam masa yang sama perbincangan secara bersemuka telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama.
Penceramah jemputan bagi sesi ini adalah Ts. Dr. Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli merupakan Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa) , Fakulti Teknologi Kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM) yang berpengalaman dan sentiasa membantu pihak institut ini. Melalui sesi taklimat ini, peserta telah diberi pendedahan dan juga panduan berkaitan pelaksanaan pemurnian kurikulum. Ia juga adalah antara penyelarasan awal bagi gerak kerja proses pemurnian kurikulum untuk empat(4) program Teknologi Kejuruteraan di institut ini iaitu Sijil Teknologi dan Diploma Teknologi Automotif Pembuatan serta Sijil Teknologi dan Diploma Teknologi Automotif Penyelenggaraan.Pemurnian juga adalah bertujuan ke arah pematuhan MQF 2.0 dan serta mengemaskini dokumen pengajaran dan pembelajaran berdasarkan panduan dan pematuhan pelaksanaan terkini.
Diharapkan melalu taklimat ini, peserta yang terdiri daripada pengajar dapat melaksanakan proses pemurnian dan penambahbaikan dengan lancar sekaligus dapat mengemaskini dan memperkasakan proses latihan di institut ini.
Read 217 times