Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
Isnin, 13 September 2021 10:36

KERJASAMA PEJABAT PERTANIAN DAERAH TEMERLOH BERSAMA IKTBN TEMERLOH DALAM KEUSAHAWANAN ASAS TANI

Written by
Rate this item
(0 votes)

8 September 2021: Pihak Pejabat Pertanian Daerah Temerloh dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) Temerloh telah menjalinkan usahasama bagi melahirkan dan membangunkan usahawan baru atau pelapis terutamanya dikalangan belia bagi menjadi usahawan serta menjalankan perniagaan dalam sektor industri asas tani.

Sehubungan dengan itu, melalui program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda(ARPRM) yang diselaraskan oleh Cawangan Pengurusan Pelajar Hal Ehwal Pelajar(HEP), pihak Pejabat Pertanian Daerah Temerloh telah menyerahkan sumbangan Insentif Teknologi Program Pertanian Bandar kepada pihak institut. Sesi penyerahan tersebut telah disempurnakan oleh wakil Pegawai Pertanian Daerah Temerloh, Puan Faridah bt. Mohamad Ramli bersama Puan Nor Muliawati bt. Jantan yang mana telah diterima sendiri oleh Tuan Pengarah IKTBN Temerloh, Ts. Dr. Mohd Yusoff bin Abu Bakar bertempat di Pejabat Pertanian Daerah Temerloh.

Semoga dengan sumbangan ini dapat memberi manfaat kepada para belia khususnya pelajar IKTBN Temerloh dalam mengenal peluang keusahawan serta memberi galakan kepada pelajar tentang kaedah dan aktiviti pertanian yang boleh dilaksanakan dalam kawasan yang kecil untuk bertani sebagai hobi, terapi minda dan juga boleh menjana pendapatan melalui anjuran program institut ini.

Read 403 times