Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 
IKBN Seri Iskandar

IKBN Seri Iskandar (257)

IKBN SERI ISKANDAR, 4 MAC 2021 (Khamis) - Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar Perak (IKBNSIP) telah menerima kunjungan daripada Universiti Teknologi Petronas (UTP) yang diketuai oleh Dr. Nabihah Binti Salih (Pensyarah daripada Mechanical Engineering Department) dan Pn. Hamizatul Azura Binti Hamzah (Pelajar yang sedang mengikuti pengajian Phd. di Mechanical Engineering Department, UTP).


Pihak institut sangat berbesar hati menerima kunjungan daripada pihak UTP. Sebagaimana kita sedia maklum, UTP merupakan sebuah universiti swasta yang terkemuka bukan sahaja di Malaysia malah diperingkat antarabangsa. Tujuan kunjungan adalah untuk membincangkan peluang kerjasama strategik di antara IKBNSIP dan UTP di mana IKBNSIP akan menyediakan kemudahan fasiliti dan konsultasi bagi tujuan penyelidikan oleh pelajar pascasiswazah UTP khususnya bagi penyelidikan berkaitan Oil & Gas Piping Vibration. Pihak UTP pula akan menyumbang kepakaran mereka dengan membantu dalam peningkatan profesional pengajar IKBNSIP dengan memberikan latihan dan taklimat dalam teknik pembangunan projek inovasi secara sistematik serta panduan penulisan ilmiah dan penyelidikan kepada tenaga pengajar dan pelajar IKBNSIP.

Semoga kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan jayanya seterusnya mengeratkan lagi hubungan strategik di antara kedua-dua belah pihak seterusnya dapat memartabatkan TVET dimata dunia.

SERI ISKANDAR, 2 MAC 2021 – Audit Pengawasan ISO 9001:2015 bagi tahun ke-3 di IKBN Seri Iskandar, Perak telah dilaksanakan selama 2 hari iaitu pada 2 hingga 3 Mac 2021. Encik Muhammad Fadhlullah bin Rahmat merupakan Juruaudit yang telah dilantik oleh pihak SIRIM QAS International Sdn. Bhd. untuk melaksanakan keseluruhan proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015 di IKBN Seri Iskandar, Perak pada tahun yang ke 3 ini.


Objektif utama pelaksanaan audit ini adalah untuk memastikan Warga IKBN Seri Iskandar menepati dan mematuhi prosedur sistem pengurusan kualiti yang telah ditetapkan. Hasil penemuan dari audit pematuhan ini telah mencatatkan penemuan yang baik di mana TIADA “Nonconformity Reports (NCR)” dan “Opportunities for Improvement (OFI)”. Dengan ini, secara keseluruhannya, IKBN Seri Iskandar berjaya mematuhi Persijilan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015 bagi tahun 2021 dengan prestasi yang cemerlang.

Pihak IKBN Seri Iskandar, Perak merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak SIRIM QAS International Sdn. Bhd. kerana sudi melaksanakan Audit Pematuhan ini di IKBN Seri Iskandar. Sekalung tahniah diucapkan buat semua warga IKBN Seri Iskandar kerana telah bersama-sama membantu dan memberi komitmen yang sangat tinggi dalam urusan pengaudian ISO 9001:2015 pada kali ini.

 

Syabas dan tahniah IKBNSIP…!!!

#ikbnsicemerlang

#ikbnseriiskandarterbaik

SERI ISKANDAR, 1 MAC 2021 – Seramai 72 orang pelajar baharu bagi kemasukan Sesi Julai 2020 telah selamat melapor diri di Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar, Perak (IKBNSIP). Pengambilan kali ini adalah terdiri daripada pelajar dari Jurusan Elektronik Industri, Pendawaian Elektrik Fasa 1 – PW2, Juruteknik Elektrik Rendah dan Rangkaian Komputer. Secara keseluruhan, pelajar yang hadir melapor diri adalah seramai 63 orang lelaki dan 9 orang perempuan.


Tuan Md. Isa bin Ibrahim, Pengarah IKBN Seri Iskandar telah bersama-sama berkongsi serta menyampaikan taklimat kepada ibu bapa pelajar yang hadir berkaitan pelaksanaan pembelajaran di institut khususnya dalam menerapkan elemen norma baharu semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB). Pelaksanaan proses sanitasi turut dijalankan mengikut prosedur operasi standad yang telah ditetapkan kepada setiap individu yang hadir pada hari tersebut.

Diharapkan keseluruhan pelajar baharu dapat menyesuaikan diri dengan amalan norma baharu ini dan sentiasa mematuhi SOP pencegahan COVID-19.

#ikbnsicemerlang

#ikbnseriiskandarterbaik

SERI ISKANDAR, 26 FEBRUARI 2021- Program Kuiz Pameran secara maya bertemakan sambutan Tahun Baru Cina 2021 telah berjaya mendapat sambutan hangat oleh warga IKBN Seri Iskandar, Perak.


Program anjuran Unit Perpustakaan , Bahagian Pentadbiran dan Kewangan yang telah dilaksanakan secara dalam talian bermula pada        11 hingga 12 Februari 2021 itu melibatkan dua kategori iaitu kategori pelajar dan kategori kakitangan IKBN Seri Iskandar, Perak.

Di bawah kategori pelajar telah dimenangi oleh Sindhhuja A/P Sinnasamy dan Muhamamad Aiman Haikal manakala bagi kategori kakitangan telah dimenangi oleh Puan Gayathiri A/P Jaya Krishnan.

Pertandingan Kuiz Pameran secara maya bertemakan sambutan Tahun Baru Cina 2021 adalah bertujuan  untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan dalam mengenal budaya bangsa lain serta menambah kemahiran berkomunikasi setaip warga IKBNSIP. Di samping itu, program ini bertujuan melahirkan rasa cinta terhadap budaya sendiri.

IKBN SERI ISKANDAR, 13 JANUARI 2021 (RABU) – Klinik EKSA telah diadakan di Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Utara oleh Pegawai-pegawai IKBN Seri Iskandar.

Klinik EKSA ini telah dijalankan di Auditorium, Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Utara melibatkan 8 orang pegawai IKBN Seri Iskandar manakala 27 orang anggota bomba diketuai oleh Tuan Aswadi Bin Haji Ismail, Komandan Akademi berkenaan.  Klinik ini bermula jam 9.30 pagi dengan sesi taklimat yang disampaikan oleh Koordinator EKSA IKBNSI, Ts.Amir-Kharul bin Daud. Beliau menerangkan pelaksanaan EKSA di IKBNSI.


Pada sesi petang, Pn, Siti Hajar bt Sulaiman, Pengerusi Jawatankuasa Audit IKBNSI menerangkan berkaitan penguditan EKSA. Selepas sesi taklimat, para pegawai IKBNSI dibawa melawat ke zon-zon yang terlibat di Akademi Bomba bagi melihat dengan lebih teliti pelaksanaan EKSA di sini disamping mengadakan pengauditan EKSA dizon berkenaan. Disamping itu juga, Pegawai-pegawai IKBN Seri Iskandar memberikan cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat oleh pihak Akademi Bomba sebagai persediaan sebelum diaudit pada bulan Februari oleh pihak MAMPU.

Adalah diharapkan melalui sesi Klinik EKSA ini dapat menjayakan pelaksanaan EKSA di Akademi Bomba bagi mendapatkan persijilan EKSA daripada MAMPU.

Disediakan oleh;

Setiausaha EKSA, IKBN Seri Iskandar

SERI ISKANDAR, 14 JANUARI 2021 - Buat julung-julung kalinya, Program Kebun Komuniti (Kebuniti) di IKBN Seri Iskandar telah mencambahkan hasilnya dengan berlangsungnya jualan sayur sawi di hadapan Pejabat Cawangan Pengurusan Pelajar, IKBN Seri Iskandar.


Anggaran sebanyak 8 kilogram atau  40 ikat sayur sawi telah pun berjaya dijual dalam tempoh hanya 30 minit sahaja kepada seluruh warga IKBN Seri Iskandar yang terdiri daripada pegawai, pelajar, kakitangan pembersihan dan keselamatan.

Program Kebuniti ini, merupakan hasil projek yang diusahakan sepenuhnya oleh Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) IKBN Seri Iskandar dengan bantuan nasihat dan kerjasama kukuh dari Jabatan Pertanian Daerah Perak Tengah dan Pegawai Penyelaras daripada Cawangan Pengurusan Pelajar, IKBN Seri Iskandar.

Di samping membudayakan amalan keusahawanan dalam kalangan pelajar IKBN Seri Iskandar, matlamat utama program telah pun berjaya dicapai. Semoga hasil yang lebih baik dan menguntungkan dapat di capai pada hasil tuaian akan datang.

IKBN SERI ISKANDAR, 5 JANUARI 2021 (SELASA) – Satu Taklimat berkaitan Latihan Industri bagi pelajar semester  akhir telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama di bawah kelolaan Cawangan Hubungan Industri & Kerjasama Strategik(CHIKS) Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Seri Iskandar, Perak.


Objektif taklimat adalah untuk menerangkan prosedur, garis panduan yang perlu dipatuhi, cara pengisian borang-borang  dan tanggungjawab pelajar semasa menjalani latihan industri di syarikat bumiputera  atau agensi kerajaan di Malaysia. 

Taklimat disampaikan oleh Puan Nordalilah Binti Yusoff, Ketua CHIKS dan Puan Mahani Binti Hashim. Kelas yang terlibat ialah jurusan  Sijil Teknologi Elektrik (Pendawaian Elektrik Satu Fasa-PW2 sesi 2/2019. Seramai 14 orang pelajar lelaki akan memulakan sesi latihan industri bermula pada 8 Mac 2021 sehingga 18 Ogos 2021 iaitu selama 6 bulan. Taklimat turut disertai oleh Tuan Pengarah Tuan Md Isa Bin Ibrahim.

 

Disediakan oleh

Cawangan Hubungan Industri & Kerjasama Strategik

IKBN SERI ISKANDAR, 4-5 JANUARI 2021 (SELASA-RABU) – Satu Bengkel Semakan Akhir Dokumen Spesifikasi Peralatan PW4 di bawah Rancangan Malaysia Kedua (RMK-12) Rolling Plan1 IKBN Seri Iskandar Perak telah berlangsung di Perpustakaan IKBN Seri Iskandar.

Bengkel yang di adakan selama dua hari itu melibatkan semua pengajar di Bahagian Elektrik (JTEE) IKBN Seri Iskandar seramai lima orang dan penglibatan cawangan CPFA seramai 3 orang. Bengkel tersebut adalah anjuran IKBN Seri Iskandar bagi mengemaskini dokumen spesifikasi peralatan PW2 IKBN Seri Iskandar.

Bengkel ini dapat berjalan dengan jayanya.

 

Disediakan oleh

Jabatan Teknologi Elektrik dan Elektronik IKBN Seri Iskandar.

Seramai 180 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar semester 1 hingga semester 4 telah kembali melaporkan diri ke IKBN Seri Iskandar pada 28 Disember 2020. Kesemua pelajar berkenaan telah menjalani Saringan Pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan mengikut SOP MKN. Para pelajar telah diminta untuk melengkapkan Borang Deklarasi Saringan Kesihatan dan Keselamatan bagi mengenalpasti pelajar-pelajar yang mempunyai simptom-simptom positif Covid19.


Proses saringan dan sanitasi ini telah dilaksanakan oleh pegawai-pegawai IKBNSI sendiri yang terdiri daripada pegawai di Cawangan Pengurusan Pelajar, Tenaga Pengajar di Jabatan Teknologi Rangkaian dan Multimedia, Jabatan Teknologi Elektrik & Elektronik serta Pengawal Keselamatan institut.

Pelajar yang bergejala atau menghadapi masalah kesihatan akan diasingkan dan dipantau setiap masa bagi mencegah penularan virus Covid 19.

Selamat kembali diucapkan kepada semua pelajar. Sila patuhi peraturan & S.O.P pencegahan Covid 19. Kita mampu mencegahnya.

SERI ISKANDAR, 8 OKTOBER 2020 – Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar Perak telah berjaya melaksanakan Audit Dalaman Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) kali pertama bagi tahun 2020. Penggauditan ini telah diadakan mulai pada 5-7 Oktober 2020 di setiap sektor yang diketuai oleh Pn. Siti Hajar Binti Sulaiman, Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA IKBN Seri Iskandar.


Objektif utama pengauditan ini dilaksanakan adalah untuk untuk mengenalpasti kawasan dan lokasi yang tidak mengamalkan EKSA atau yang memerlukan penambahbaikan serta memastikan pembudayaan EKSA di IKBN Seri Iskandar Perak menepati Panduan Pelaksanaan EKSA IKBNSI dan MAMPU.\

Sesi pembukaan pengauditan telah diadakan pada 7 Oktober 2020 jam 8.30 pagi di Bilik Mesyuarat Utama yang dihadiri oleh ketua jabatan dan bahagian serta juruaudit dalaman EKSA bagi tujuan taklimat agenda pengauditan pelaksanaan dijalankan.

Sesi pembentangan hasil laporan dan penemuan pengauditan yang dilaksanakan selama tiga (3) hari berlangsung telah diadakan pada 7 Oktober 2020 jam 3.30 petang di Perpustakaan yang dihadiri oleh En. Amir-Kharul Bin Daud, Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan (BPL), ketua jabatan dan bahagian serta juruaudit dalaman EKSA.

Pihak Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA IKBNSIP sangat komited untuk memastikan warga IKBNSIP membudayakan EKSA.

Halaman 1 dari 19