Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

CHEMBONG, 4 MAC 2016 – Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) Chembong telah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) bagi menubuhkan Koperasi Kemahiran Chembong Berhad (dalam penubuhan). Sehubungan dengan itu, Mesyuarat Agung Permulaan (MAP) telah dilaksanakan.

Halaman 21 dari 21
 
Find us on Facebook
Follow Us