Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

CAWANGAN HUBUNGAN INDUSTRI

Ketua Cawangan Hubungan Industri
Noor Aini Binti Mohd Khalid
Pegawai Latihan Vokasional DV44
 Telefon : 03-31802128 samb. 105
Unit Latihan Industri 
Faherinizam Bin Russali
Pegawai Latihan Vokasional DV42
 Telefon : 03-31802128 samb. 104
Unit Latihan Khas
Zeti Akhtar Binti Mohamad
Pegawai Latihan Vokasional DV42
 Telefon : 03-31802128 samb. 135
 
Find us on Facebook
Follow Us