Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

CAWANGAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PROMOSI

Ketua Cawangan Hubungan Industri Dan Promosi 
Kosong
Pegawai Latihan Vokasional DV44
 Telefon : 03-31802128 samb. 105
Unit Latihan Industri 
Faherinizam Bin Russali
Pegawai Latihan Vokasional DV42
 Telefon : 03-31802128 samb. 104
Unit Promosi Dan Publisiti
Azmadi Bin Talib
Penolong Pegawai Latihan Vokasional DV30
 Telefon : 03-31802128 samb. 135
 
Find us on Facebook
Follow Us