Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

CAWANGAN PENYELARASAN DAN KAWALAN KUALITI

Ketua Cawangan Penyelarasan Dan Kawalan Kualiti
Bashirul Bin Ismail 
Pegawai Latihan Vokasional DV44
Telefon : 03-31802128 samb. 138
Unit Penyelarasan Dan Kawalan Kualiti
Mohd Din Bin Ismail
Pegawai Latihan Vokasional DV42
Telefon : 03-31802128 samb. 125
Mohd Suhaimi Bin Mohd Daud
Penolong Pegawai Latihan Vokasional DV29
Telefon : 03-31802128 samb. 125
Unit Peperiksaan
Muhalim Bin Arshad
Penolong Pegawai Latihan Vokasional DV29
Telefon : 03-31802128 samb. 126
 
Find us on Facebook
Follow Us