IKTBNSEPANG 

 

JABATAN PENGAJIAN UMUM

 

BIL NAMA JAWATAN NO SAMBUNGAN E-MEL
1 Noorul Hidayah binti Yusoff Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG44) 108 noorulhidayah
2 Vijaya a/p Sengodan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG44)  108 vijaya
3 Khairatul Mudirah binti Yusof
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG44) 108 mudirah
4 Waheida binti Azmy Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG41) 108 waheida