JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL POLIMER

 

BIL NAMA JAWATAN NO SAMBUNGAN

E-MEL

(@kbs.gov.my)

1 Muhammad Hamdan bin Abdullah Hazam Pegawai Latihan Vokasional (DV44) 176 hamdan
2 Thinakaran a/l Narayanan Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36) 183 thinakaran
3 Eddly Suzali bin Ayob Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36) 179 eddly
4 Muhamad Aripin bin Toyib Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36) 177 aripin
5 Norhidayah binti Mamat Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36) 175 hidayah
 6 Husli Asna bin Hamzah 

Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)

 177  husli