IKTBNSEPANG

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PENYELENGGARAAN DAN ASET

 

BIL NAMA JAWATAN

E-MEL

(@kbs.gov.my)

NO. SAMB.
1 Lydia Binti Sahrin Pegawai Latihan Vokasional (DV44) lydia 152
2 Mohamad Ali bin Ahmed Pegawai Latihan Vokasional (DV41) mohamadali 152
3 Zaimah binti Zainal Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA 29) zaimah_zainal


152
4 Mohamad Mahadhir bin Mapiase Penolong Jurutera (JA29) mahadhir 152
5 Nor Diana binti Mohamed Ali Pembantu Tadbir (N19) nordiana.ma 152
6 Zamri bin Rasul Pembantu Awam (H11)   152