BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PENYELENGGARAAN, ASET DAN STOR

 

BIL

NAMA

JAWATAN

E-MEL

(@kbs.gov.my)

NO. SAMB.

1  Wan Mohd Zafrulizan bin Wan Draman

Pegawai Latihan Vokasional

(DV 44)

wan_zafrulizan  152
2 Kosong

Pegawai Latihan Vokasional

(DV 41)

  152
3 Zaimah binti Zainal Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA 29) zaimah_zainal


152
4 Mohamad Mahadhir bin Mapiase Penolong Jurutera (JA 29) mahadhir 152
5 Nor Diana binti Mohamed Ali Pembantu Tadbir (N 19) nordiana.ma 152
6 Zamri bin Rasul Pembantu Awam (H 11)   152