IKBNBANDAR PENAWAR

 
Rabu, 01 June 2022 09:12

KURSUS FOSTERING CREATIVITY IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Written by
Rate this item
(0 votes)
25 - 27 APRIL 2022 -KURSUS FOSTERING CREATIVITY IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION KEPADA TENAGA PENGAJAR DI INSTITUSI LATIHAN KEMAHIRAN BELIA DAN SUKAN (ILKBS)
Membangunkan kemahiran dan keupayaan kompetensi pengajar dalam bidang Kreativiti, Pengkomputeran, Penyelesaian Masalah Kompleks, Komunikasi dan penyampaian.
Membangunkan kemahiran dan keupayaan asas pengajar dalam bidang Literasi Data dan Literasi Digital.
Menyediakan pengajar dengan kemahiran teknikal Digital (Soft and Hard skil) yang baru supaya mereka dapat mengaplikasikan ke dalam aktiviti prototaip projek asas 4IR bagi memupuk kreativiti.
Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pengajar dalam kaedah pedagogi teknikal dan aktiviti teknikal Digital dengan alat pembelajaran dan sumber untuk meningkatkan kecekapan teras.
Untuk memperkasakan Pengajar dengan proses pemikiran Pengkomputeran dan Reka Bentuk pengetahuan dan kemahiran, supaya mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks.
Meningkatkan kreativiti pengajar dalam menghasilkan projek prototaip peringkat asas dan sebenar selaras dengan industri 4.0 dengan tumpuan utama dalam membangunkan Sensor Pintar, peranti IoT, Siteknikal dan Penyelesaian, Data Besar, Siteknikal Digital Pintar, Aplikasi Analisis data berasaskan pengkomputeran Edge dan Cloud dan aplikasi Robotik.
Read 3388 times