IKBNBANDAR PENAWAR

 

17 September 2020 (Jumaat)-Fakulti Pengajian Umum (FPU) telah menganjurkan satu lawatan ke Jabatan Teknologi Polimer, Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut. Lawatan ini yang diketuai oleh Pn. Faridah, Ketua Fakulti Pengajian Umum bertujuan memberi untuk memberi pendedahan kepada pengajar berkenaan berkaitan dengan peralatan teknologi kejuruteraan.

Fakulti Pengajian Umum merupakan satu fakulti yang bertanggungjawab menyelaraskan kursus atau subjek Umum Teknikal dan Bukan Teknikal bagi program yang dilaksanakan di IKTBN Temerloh iaitu Program Teknologi Kejuruteraan dan Persijilan Kemahiran Malaysia (PSKM). Melalui lawatan ini pengajar dapat melihat dan mengenalpasti teknologi berkaitan pemprosesan polimer seperti bahan mentah, pemesinan dan cetakan 3D.Teknoligi berkaitan juga adalah berkaitan dengan kursus-kursu yang dipelajari oleh pelajar Teknologi Kejuruteraan di institut ini.

Selain itu, pengajar juga diberi peluang ke Jabatan Teknologi Rekabentuk Produk Industri untuk tambahan input berkenaan teknologi rekabentuk yang ada di ADTEC. Diharap hasil lawatan ini dapat memberi input baru dan membantu meningkatkan kualiti pengajaran dikalangan pengajar di institut ini.

10 September 2020 – Unit Kokurikulum & Sahsiah, Cawangan Pengurusan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar  telah menganjurkan satu program aktivti lasak kepada  11 orang peserta Tahap Emas Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda IKTBN Temerloh. Program tersebut merupakan program penjelajahan lasak yang diadakan selama 5 hari dan 4 malam bermula pada 6 September 2020 dan berakhir pada 10 September 2020. Program tersebut diadakan di Tasik Kenyir, Terengganu.

Diantara aktiviti yang dijalankan adalah kraf perkhemahan, water confident di air Terjun Lasir, ekspedisi ke Pusat Santuari Kelah, eksplorasi ke Taman Negara Kenyir, mendaki dan meneroka Gua Bewah, Orienteering, Kembara Malam dan Survival. Semasa eksplorasi ke Taman Negara Kenyir, peserta telah berpeluang untuk melihat pokok Melunak yang merupakan pokok terbesar di Tasik Kenyir,

Peserta juga amat bertuah kerana mendapat ilmu berkaitan kepimpinan dan jati diri daripada penceramah jemputan iaitu Pengarah dan Timbalan Pengarah HEP IKBN Wakaf Tapai yang sudi membantu peserta mengenali karektor serta personaliti diri mereka. Program ini juga dihadiri oleh Timbalan Pengarah HEP IKTBN Temerloh, En Musa bin Salim yang turut berkongsi ilmu berkaitan salutasi dan protokol kepada peserta agar peserta

4 September 2020: Cawangan Kerjasama Startegik dan Kaunseling Kerjaya(CKSKK) IKTBN Temerloh telah menganjurkan Majlis Penutup bagi Program Bootcamp 2020-Learn & Earn bagi Bidang Automotif. Program bootcamp ini, merupakan satu kursus jangka pendek yang fokus kepada bidang automotif penyelenggaraan dengan kerjasama pihak industri telah berlangsung bermula dari 6 Julai sehingga 4 September 2020. Seramai 10 orang peserta telah dilatih melalui program ini yang mana IKTBN Temerloh bekerjasama dengan syarikat AR MAN Autocare Sdn. Bhd.

Selama tempoh latihan tersebut, peserta telah melalui pelbagai fasa iaitu sesi temuduga,sesi Teambuilding, latihan teori di IKTBN Temerloh dan latihan praktikal yang diadaan di industri. Output daripada program ini, 5 orang peserta telah diserap terus sebagai pekerja di syarikat tersebut dan 4 orang lagi di dalam pemerhatian syarikat. Manakala seorang peserta telah berminat untuk melanjutkan pembelajaran di IKTBN Temerloh. Tahniah diucapkan kepada peserta yang telah berjaya.

Diharapkan dengan program seperti ini, dapat dilaksanakan dengan skala yang besar kerana ia terbukti dapat membantu belia untuk mendapatkan latihan teknikal serta sekaligus pekerjaan dalam masa yang singkat. Ia juga membantu meningkatkan lagi peluang kemahiran golongan belia di Malaysia melalui bidang TVET.

3-4 September 2020: Satu Bengkel Penyelarasan Pembangunan Dokumen Penilaian Pematuhan Akreditasi Penuh Program (MQA-04) Bagi Program Teknologi Kejuruteraan telah diadakan di Perpustakaan IKTBN Temerloh. Bengkel tersebut merupakan anjuran Cawangan Penyelarasan Kawalan & Kualiti (CPKK) bertujuan bagi menyemak dan membangunkan dokumen pematuhan bagi 4 program Teknologi Kejuruteraan Automotif yang mana telah diakreditasi oleh MQA. PEserta dibimbing dan dibantu membangunkan dokumen berdasarkan senarai semak dokumen MQA04 dan dokumen penilaian akreditasi penuh yang ditetapkan oleh MQA.

Bengkel ini telah dibantu dan dibimbing oleh Ts. Dr. Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli yang merupakan pensyarah daripada  Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan,Universiti Tun Hussein Onn, Johor. Melalui  pengalaman dan bimbingan beliau, peserta bengkel yang  terdiri daripada jurusan, fakulti dan cawanagn berkaitan telah dibantu bagi pengisian dokumen berkaitan. IKTBN Temerloh merupakan satu-satunya institut di bawah Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan yang melaksanakan secara penuh program di bawah akreditasi MQA.

Semoga dengan bengkel ini, pihak IKTBN Temerloh dapat membuat persediaan awal bagi proses audit pematuhan yang akan dilaksanakan pada 2021. Selain itu, bengkel ini juga telah mengenalpasti beberapa aktiviti Penambahbaikan (CQI) bagi program berkaitan dan perlu dirancang dan dilaksanakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kualiti pelaksanaan latihan TVET di institut ini kekal baik.

3-4 September 2020: Satu Bengkel Penyelarasan Pembangunan Dokumen Penilaian Pematuhan Akreditasi Penuh Program (MQA-04) Bagi Program Teknologi Kejuruteraan telah diadakan di Perpustakaan IKTBN Temerloh. Bengkel tersebut merupakan anjuran Cawangan Penyelarasan Kawalan & Kualiti (CPKK) bertujuan bagi menyemak dan membangunkan dokumen pematuhan bagi 4 program Teknologi Kejuruteraan Automotif yang mana telah diakreditasi oleh MQA. PEserta dibimbing dan dibantu membangunkan dokumen berdasarkan senarai semak dokumen MQA04 dan dokumen penilaian akreditasi penuh yang ditetapkan oleh MQA.

Bengkel ini telah dibantu dan dibimbing oleh Ts. Dr. Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli yang merupakan pensyarah daripada  Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan,Universiti Tun Hussein Onn, Johor. Melalui  pengalaman dan bimbingan beliau, peserta bengkel yang  terdiri daripada jurusan, fakulti dan cawanagn berkaitan telah dibantu bagi pengisian dokumen berkaitan. IKTBN Temerloh merupakan satu-satunya institut di bawah Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan yang melaksanakan secara penuh program di bawah akreditasi MQA.

Semoga dengan bengkel ini, pihak IKTBN Temerloh dapat membuat persediaan awal bagi proses audit pematuhan yang akan dilaksanakan pada 2021. Selain itu, bengkel ini juga telah mengenalpasti beberapa aktiviti Penambahbaikan (CQI) bagi program berkaitan dan perlu dirancang dan dilaksanakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kualiti pelaksanaan latihan TVET di institut ini kekal baik.

1-2 September 2020. Jawatankuasa Inovasi IKTBN Temerloh telah menghantar 3 pengawai bagi menyertai Bengkel Perlindungan Harta Intelek ILKBS 2020 anjuran  Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar, Perak. Wakil peserta yang diketuai oleh Penyelaras Jawatankuasa Inovasi Tn. Syed Azman b Tuan Temerang telah menyertai bengkel ini bagi mendapatkan pendedahan berkaitan penyediaan dan penulisan dokumen spesifikasi patent bagi produk baharu hasil warga IKTBN Temerloh.

Sebelum pelaksanaan bengkel ini, IKTBN Temerloh di bawah gerak kerja Jawatankuasa Inovasi pernah membuat patent bagi 2 produk inovasi dan dengan adanya penyertaan ini dapat memberikan ilmu tambahan kepada ahli jawatankuasa terlibat untuk menambahbaik lagi keperluan sedia ada. Selain itu, hasil daripada bengkel ini juga pihak IKTBN Temerloh telah berjaya melengkapkan dokumentasi dan membuat pendaftaran patent bagi 6 produk baharu dan 3 projek inovasi juga telah didaftarkan sebagai Cap Dagangan (trademark) dalam bengkel tersebut.

Semoga denga inisiatif institut ini dapat memberi galakkan kepada warga IKTBN Temerloh khasnya pelajar untuk menghasilkan lagi lebih banyak produk inovasi melalui latihan TVET yang telah mereka perolehi selama di IKTBN Temerloh.

3 September 2020 : Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal telah menganjurkan satu lawatan Penanda Aras bagi kursus Teknologi Faundri ke Institut Latihan Perindustrian Ipoh, Perak. Lawatan ini adalah bertujuan bagi membantu pihak Jurusan Teknologi Foundri untuk mendapatkan sedikit sebanyak maklumat berkaitan pelaksanaan Program Faundri bagi tahap 2 & 3 berdasarkan keperluan Persijilan Kemahiran Malaysia (PSKM). Program tersebut yang telah dirancang dan dijangka pelaksanaan di IKTBN Temerloh pada tahun 2022. Program baharu ini adalah bagi menggantikan program Teknologi Kejuruteraan yang mana sebelum ini adalah di bawah akreditasi MQA.

Deligasi lawatan ini terdiri daripada pegawai jurusan tersebut seramai 10 orang dan diketuai oleh En. Saiful Bahari b. Abd. Hamid, Timbalan Pengarah (Latihan) IKTBN Temerloh. Lawatan tersebut disambut oleh En Zamri Husin iaitu Ketua Jabatan Mekanikal (Pengeluaran) dan Pn. Nurzatil Aqma M. Jalaluddin selaku Ketua Bahagian Teknologi Faundri. Pengisian sesi lawatan adalah terdiri daripada sesi perbincangan dan peluang bekerjasama di antara dua institut dan juga lawatan ke bengkel latihan bagi melihat pelaksanaan latihan Pengeluaran Faundri berdasarkan keperluan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Semoga dengan lawatan ini, akan ada beberapa siri lagi aktiviti berkaitan bagi membantu pembangunan kurikulum dan program Pengeluaran Faundri di IKTBN Temerloh.

 

17 – 28 OGOS 2020 – Fakulti Tknologi Kejuruteraan MEkanikal telah menganjurkan satu program kursus peningkatan kemahiran tenaga pengajar bidang teknologi percetakan digital bagi kod NOSS PR-020-2:2014 (Digital Printing Production) dan PR-020-3:2014 (Digital Printing Production & Supervision) telah diadakan pada 17 hingga 28 Ogos 2020 bertempat di Institut Latihan Perindustrian (ILP) Arumugam Pillai, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Seramai 7 orang pegawai IKTBN Temerloh yang terdiri daripada barisan tenaga pengajar dari Jurusan Percetakan Digital telah menyertai kursus ini.

Antara objektif program kursus peningkatan kemahiran tenaga pengajar bidang teknologi percetakan digital ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada pegawai mengenai proses pelaksanaan program Sijil Kemahiran Malaysia berkaitan bidang teknologi percetakan digital. Antara isi kandungan yang dipelajari sepanjang kursus ini berlangsung adalah seperti rekabentuk grafik yang melibatkan penggunaan perisian Adobe Illustrator, penggunaan peralatan yang melibatkan pengurusan Color Management Digital Printing, penggunaan mesin percetakan digital dan lain-lain lagi. Ini juga adalah selari dengan hala tujuan baharu IKTBN Temerloh untuk mewujudkan satu program baharu di bawah Persijilan Kemahiran Malaysia(PSKM) bagi menambahbaik latihan TVET di IKTBN Temerloh pada masa akan datang.

Melalui program kursus peningkatan kemahiran tenaga pengajar ini, diharapkan pegawai yang terlibat dapat mengambil inisiatif yang sewajarnya bagi pembangunan personel pegawai selari dengan pembangunan kursus baharu di IKTBN Temerloh.

19 Ogos 2020 – Mesyuarat Penyelarasan, Perancangan dan Halatuju Program Latihan Kemahiran di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh telah diadakan bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, IKTBN Temerloh.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Pengarah IKTBN Temerloh, Dr. Mohd Yusoff Bin Abu Bakar dan dihadiri oleh Puan Siti Hasmah Binti Mustapha, Pengarah Cawangan Teknikal dan Kualiti Latihan, Encik Churemi Bin Sairi dan Encik Mohd Yusfarizal Bin Che Mohd Yusoff, Penolong Pengarah Kanan Cawangan Teknikal dan Kualiti Latihan, Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan serta pegawai-pegawai IKTBN Temerloh yang terdiri daripada Timbalan Pengarah (Latihan), Ketua Jabatan, Ketua Cawangan, Ketua Unit serta Ketua Jurusan.

Ketua Cawangan Penyelarasan dan Kawalan Kualiti (KCPKK), IKTBN Temerloh telah membentangkan status pelaksanaan latihan di IKTBN Temerloh merangkumi status semasa program latihan di bawah akreditasi Malaysian Qualification Agency (MQA) serta di bawah pentauliahan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta status semasa pelaksanaan gerak kerja pentauliahan program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) baharu bagi menggantikan program Teknologi Kejuruteraan (MQA) yang telah dijumudkan.

Mesyuarat juga membincangkan halatuju program latihan di bawah akreditasi MQA termasuk persediaan menghadapi Penilaian Pematuhan Akreditasi Penuh Program serta pertukaran program akademik kepada program berdasarkan Code of Practise for TVET Programme Accreditation (COPTPA). Turut dibincangkan adalah status perpindahan peralatan bidang pembungkusan ke IKBN Naka serta perpindahan kursus Sukan Permotoran 4 Roda ke IKBN Kuala Langat.

Semoga semua perkara yang telah dibincangkan dan dipersetujui dapat membantu pihak IKTBN Temerloh menetapkan halatuju dan seterusnya merancang pelaksanaan program-program latihan TVET di IKTBN Temerloh supaya selari dengan dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan.

 

13 Ogos 2020- Bahagian Pentadbiran & Kewangan IKTBN Temerloh telah menganjurkan kursus Pengurusan Keselamatan dan Pelindungan Dokumen di Auditorium, IKTBN Temerloh. Peserta yang terdiri daripada kakitangan IKTBN Temerloh telah diberi pendedahan asas terhadap pengurusan dan pengendalian keselamatan yang berkaitan dengan dokumen rasmi kerajaan.

Penceramah yang dijemput merupakan pegawai daripada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan (CGSO) Negeri Pahang iaitu En. Azali bin Bachok selaku Pengarah Negeri dan En. Wan Mohd Fairulhisham bin Wan Mohd Fauzee, Penolong Pegawai Keselamatan. Objektif utama kursus ini adalah untuk memberi kefahaman dalam pematuhan dan pelaksanaan Akta/Arahan Keselamatan Perlindungan serta memberi kefahaman dan kesedaran kepada kakitangan institut sebagai kakitangan kerajaan dalam melaksanakan pengurusan keselamatan perlindungan di jabatan kerajaan amnya dan khususnya di institut ini dengan betul dan mengikuti garispanduan yang telah ditetapkan.

Semoga dengan pencerahan serta penjelasan daripada kursus ini, peserta dapat mengamalkan dan melaksanakan tanggungjawab berkaitan mengikut garispanduan yang telah ditetapkan.

Halaman 11 dari 24