IKBNBANDAR PENAWAR

 

4 September 2020: Cawangan Kerjasama Startegik dan Kaunseling Kerjaya(CKSKK) IKTBN Temerloh telah menganjurkan Majlis Penutup bagi Program Bootcamp 2020-Learn & Earn bagi Bidang Automotif. Program bootcamp ini, merupakan satu kursus jangka pendek yang fokus kepada bidang automotif penyelenggaraan dengan kerjasama pihak industri telah berlangsung bermula dari 6 Julai sehingga 4 September 2020. Seramai 10 orang peserta telah dilatih melalui program ini yang mana IKTBN Temerloh bekerjasama dengan syarikat AR MAN Autocare Sdn. Bhd.

Selama tempoh latihan tersebut, peserta telah melalui pelbagai fasa iaitu sesi temuduga,sesi Teambuilding, latihan teori di IKTBN Temerloh dan latihan praktikal yang diadaan di industri. Output daripada program ini, 5 orang peserta telah diserap terus sebagai pekerja di syarikat tersebut dan 4 orang lagi di dalam pemerhatian syarikat. Manakala seorang peserta telah berminat untuk melanjutkan pembelajaran di IKTBN Temerloh. Tahniah diucapkan kepada peserta yang telah berjaya.

Diharapkan dengan program seperti ini, dapat dilaksanakan dengan skala yang besar kerana ia terbukti dapat membantu belia untuk mendapatkan latihan teknikal serta sekaligus pekerjaan dalam masa yang singkat. Ia juga membantu meningkatkan lagi peluang kemahiran golongan belia di Malaysia melalui bidang TVET.

3-4 September 2020: Satu Bengkel Penyelarasan Pembangunan Dokumen Penilaian Pematuhan Akreditasi Penuh Program (MQA-04) Bagi Program Teknologi Kejuruteraan telah diadakan di Perpustakaan IKTBN Temerloh. Bengkel tersebut merupakan anjuran Cawangan Penyelarasan Kawalan & Kualiti (CPKK) bertujuan bagi menyemak dan membangunkan dokumen pematuhan bagi 4 program Teknologi Kejuruteraan Automotif yang mana telah diakreditasi oleh MQA. PEserta dibimbing dan dibantu membangunkan dokumen berdasarkan senarai semak dokumen MQA04 dan dokumen penilaian akreditasi penuh yang ditetapkan oleh MQA.

Bengkel ini telah dibantu dan dibimbing oleh Ts. Dr. Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli yang merupakan pensyarah daripada  Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan,Universiti Tun Hussein Onn, Johor. Melalui  pengalaman dan bimbingan beliau, peserta bengkel yang  terdiri daripada jurusan, fakulti dan cawanagn berkaitan telah dibantu bagi pengisian dokumen berkaitan. IKTBN Temerloh merupakan satu-satunya institut di bawah Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan yang melaksanakan secara penuh program di bawah akreditasi MQA.

Semoga dengan bengkel ini, pihak IKTBN Temerloh dapat membuat persediaan awal bagi proses audit pematuhan yang akan dilaksanakan pada 2021. Selain itu, bengkel ini juga telah mengenalpasti beberapa aktiviti Penambahbaikan (CQI) bagi program berkaitan dan perlu dirancang dan dilaksanakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kualiti pelaksanaan latihan TVET di institut ini kekal baik.

3-4 September 2020: Satu Bengkel Penyelarasan Pembangunan Dokumen Penilaian Pematuhan Akreditasi Penuh Program (MQA-04) Bagi Program Teknologi Kejuruteraan telah diadakan di Perpustakaan IKTBN Temerloh. Bengkel tersebut merupakan anjuran Cawangan Penyelarasan Kawalan & Kualiti (CPKK) bertujuan bagi menyemak dan membangunkan dokumen pematuhan bagi 4 program Teknologi Kejuruteraan Automotif yang mana telah diakreditasi oleh MQA. PEserta dibimbing dan dibantu membangunkan dokumen berdasarkan senarai semak dokumen MQA04 dan dokumen penilaian akreditasi penuh yang ditetapkan oleh MQA.

Bengkel ini telah dibantu dan dibimbing oleh Ts. Dr. Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli yang merupakan pensyarah daripada  Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan,Universiti Tun Hussein Onn, Johor. Melalui  pengalaman dan bimbingan beliau, peserta bengkel yang  terdiri daripada jurusan, fakulti dan cawanagn berkaitan telah dibantu bagi pengisian dokumen berkaitan. IKTBN Temerloh merupakan satu-satunya institut di bawah Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan yang melaksanakan secara penuh program di bawah akreditasi MQA.

Semoga dengan bengkel ini, pihak IKTBN Temerloh dapat membuat persediaan awal bagi proses audit pematuhan yang akan dilaksanakan pada 2021. Selain itu, bengkel ini juga telah mengenalpasti beberapa aktiviti Penambahbaikan (CQI) bagi program berkaitan dan perlu dirancang dan dilaksanakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kualiti pelaksanaan latihan TVET di institut ini kekal baik.

1-2 September 2020. Jawatankuasa Inovasi IKTBN Temerloh telah menghantar 3 pengawai bagi menyertai Bengkel Perlindungan Harta Intelek ILKBS 2020 anjuran  Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar, Perak. Wakil peserta yang diketuai oleh Penyelaras Jawatankuasa Inovasi Tn. Syed Azman b Tuan Temerang telah menyertai bengkel ini bagi mendapatkan pendedahan berkaitan penyediaan dan penulisan dokumen spesifikasi patent bagi produk baharu hasil warga IKTBN Temerloh.

Sebelum pelaksanaan bengkel ini, IKTBN Temerloh di bawah gerak kerja Jawatankuasa Inovasi pernah membuat patent bagi 2 produk inovasi dan dengan adanya penyertaan ini dapat memberikan ilmu tambahan kepada ahli jawatankuasa terlibat untuk menambahbaik lagi keperluan sedia ada. Selain itu, hasil daripada bengkel ini juga pihak IKTBN Temerloh telah berjaya melengkapkan dokumentasi dan membuat pendaftaran patent bagi 6 produk baharu dan 3 projek inovasi juga telah didaftarkan sebagai Cap Dagangan (trademark) dalam bengkel tersebut.

Semoga denga inisiatif institut ini dapat memberi galakkan kepada warga IKTBN Temerloh khasnya pelajar untuk menghasilkan lagi lebih banyak produk inovasi melalui latihan TVET yang telah mereka perolehi selama di IKTBN Temerloh.

3 September 2020 : Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal telah menganjurkan satu lawatan Penanda Aras bagi kursus Teknologi Faundri ke Institut Latihan Perindustrian Ipoh, Perak. Lawatan ini adalah bertujuan bagi membantu pihak Jurusan Teknologi Foundri untuk mendapatkan sedikit sebanyak maklumat berkaitan pelaksanaan Program Faundri bagi tahap 2 & 3 berdasarkan keperluan Persijilan Kemahiran Malaysia (PSKM). Program tersebut yang telah dirancang dan dijangka pelaksanaan di IKTBN Temerloh pada tahun 2022. Program baharu ini adalah bagi menggantikan program Teknologi Kejuruteraan yang mana sebelum ini adalah di bawah akreditasi MQA.

Deligasi lawatan ini terdiri daripada pegawai jurusan tersebut seramai 10 orang dan diketuai oleh En. Saiful Bahari b. Abd. Hamid, Timbalan Pengarah (Latihan) IKTBN Temerloh. Lawatan tersebut disambut oleh En Zamri Husin iaitu Ketua Jabatan Mekanikal (Pengeluaran) dan Pn. Nurzatil Aqma M. Jalaluddin selaku Ketua Bahagian Teknologi Faundri. Pengisian sesi lawatan adalah terdiri daripada sesi perbincangan dan peluang bekerjasama di antara dua institut dan juga lawatan ke bengkel latihan bagi melihat pelaksanaan latihan Pengeluaran Faundri berdasarkan keperluan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Semoga dengan lawatan ini, akan ada beberapa siri lagi aktiviti berkaitan bagi membantu pembangunan kurikulum dan program Pengeluaran Faundri di IKTBN Temerloh.

 

17 – 28 OGOS 2020 – Fakulti Tknologi Kejuruteraan MEkanikal telah menganjurkan satu program kursus peningkatan kemahiran tenaga pengajar bidang teknologi percetakan digital bagi kod NOSS PR-020-2:2014 (Digital Printing Production) dan PR-020-3:2014 (Digital Printing Production & Supervision) telah diadakan pada 17 hingga 28 Ogos 2020 bertempat di Institut Latihan Perindustrian (ILP) Arumugam Pillai, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Seramai 7 orang pegawai IKTBN Temerloh yang terdiri daripada barisan tenaga pengajar dari Jurusan Percetakan Digital telah menyertai kursus ini.

Antara objektif program kursus peningkatan kemahiran tenaga pengajar bidang teknologi percetakan digital ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada pegawai mengenai proses pelaksanaan program Sijil Kemahiran Malaysia berkaitan bidang teknologi percetakan digital. Antara isi kandungan yang dipelajari sepanjang kursus ini berlangsung adalah seperti rekabentuk grafik yang melibatkan penggunaan perisian Adobe Illustrator, penggunaan peralatan yang melibatkan pengurusan Color Management Digital Printing, penggunaan mesin percetakan digital dan lain-lain lagi. Ini juga adalah selari dengan hala tujuan baharu IKTBN Temerloh untuk mewujudkan satu program baharu di bawah Persijilan Kemahiran Malaysia(PSKM) bagi menambahbaik latihan TVET di IKTBN Temerloh pada masa akan datang.

Melalui program kursus peningkatan kemahiran tenaga pengajar ini, diharapkan pegawai yang terlibat dapat mengambil inisiatif yang sewajarnya bagi pembangunan personel pegawai selari dengan pembangunan kursus baharu di IKTBN Temerloh.

19 Ogos 2020 – Mesyuarat Penyelarasan, Perancangan dan Halatuju Program Latihan Kemahiran di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh telah diadakan bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, IKTBN Temerloh.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Pengarah IKTBN Temerloh, Dr. Mohd Yusoff Bin Abu Bakar dan dihadiri oleh Puan Siti Hasmah Binti Mustapha, Pengarah Cawangan Teknikal dan Kualiti Latihan, Encik Churemi Bin Sairi dan Encik Mohd Yusfarizal Bin Che Mohd Yusoff, Penolong Pengarah Kanan Cawangan Teknikal dan Kualiti Latihan, Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan serta pegawai-pegawai IKTBN Temerloh yang terdiri daripada Timbalan Pengarah (Latihan), Ketua Jabatan, Ketua Cawangan, Ketua Unit serta Ketua Jurusan.

Ketua Cawangan Penyelarasan dan Kawalan Kualiti (KCPKK), IKTBN Temerloh telah membentangkan status pelaksanaan latihan di IKTBN Temerloh merangkumi status semasa program latihan di bawah akreditasi Malaysian Qualification Agency (MQA) serta di bawah pentauliahan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta status semasa pelaksanaan gerak kerja pentauliahan program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) baharu bagi menggantikan program Teknologi Kejuruteraan (MQA) yang telah dijumudkan.

Mesyuarat juga membincangkan halatuju program latihan di bawah akreditasi MQA termasuk persediaan menghadapi Penilaian Pematuhan Akreditasi Penuh Program serta pertukaran program akademik kepada program berdasarkan Code of Practise for TVET Programme Accreditation (COPTPA). Turut dibincangkan adalah status perpindahan peralatan bidang pembungkusan ke IKBN Naka serta perpindahan kursus Sukan Permotoran 4 Roda ke IKBN Kuala Langat.

Semoga semua perkara yang telah dibincangkan dan dipersetujui dapat membantu pihak IKTBN Temerloh menetapkan halatuju dan seterusnya merancang pelaksanaan program-program latihan TVET di IKTBN Temerloh supaya selari dengan dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan.

 

13 Ogos 2020- Bahagian Pentadbiran & Kewangan IKTBN Temerloh telah menganjurkan kursus Pengurusan Keselamatan dan Pelindungan Dokumen di Auditorium, IKTBN Temerloh. Peserta yang terdiri daripada kakitangan IKTBN Temerloh telah diberi pendedahan asas terhadap pengurusan dan pengendalian keselamatan yang berkaitan dengan dokumen rasmi kerajaan.

Penceramah yang dijemput merupakan pegawai daripada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan (CGSO) Negeri Pahang iaitu En. Azali bin Bachok selaku Pengarah Negeri dan En. Wan Mohd Fairulhisham bin Wan Mohd Fauzee, Penolong Pegawai Keselamatan. Objektif utama kursus ini adalah untuk memberi kefahaman dalam pematuhan dan pelaksanaan Akta/Arahan Keselamatan Perlindungan serta memberi kefahaman dan kesedaran kepada kakitangan institut sebagai kakitangan kerajaan dalam melaksanakan pengurusan keselamatan perlindungan di jabatan kerajaan amnya dan khususnya di institut ini dengan betul dan mengikuti garispanduan yang telah ditetapkan.

Semoga dengan pencerahan serta penjelasan daripada kursus ini, peserta dapat mengamalkan dan melaksanakan tanggungjawab berkaitan mengikut garispanduan yang telah ditetapkan.

Jumaat, 07 August 2020 15:02

ONLINE QUIZ BY IKTBNT’S ENGLISH CLUB

24TH July 2020: Despite of the COVID-19 Pandemic, activities in empowering English among the IKTBN Temerloh’s community has been held. An online quiz organized by English Club which is one of the main activities under English Empowerment Initiative (EEI) Programs by Faculty of General Studies IKTBN Temerloh has been held from 10th to 17th July 2020.

The online quiz for the staffs and students were basically on the usage and identifying type of grammar in our daily activities. The objective of this activity was to increase the awareness among IKTBN Temerloh’s community in using English in our daily life.

Thru the online platform the Online Quiz has gather quite number of participants from the community. Congratulations to all winners. The prizes were given personally to the winners by hand and thru post by the club’s committee. Salute to the English Club for their creativity in creating awareness on English to the IKTBN Temerloh even during the Recovery Movement Control Order (RMCO) phase.

22 Julai 2020, Lumut- Fakulti Teknologi Mekanikal telah menganjurkan satu lawatan penanda aras ke Institut Kemahiran MARA(IKM) Lumut, Perak bagi pelaksanaan program kemahiran bidang faundri. IKM Lumut merupakan institut yang menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi foundri menjadi tempat rujukan bagi IKTBN Temerloh yang mana ingin menawarkan program baharu di bawah Persijila Kemahiran Malaysia(SKM) yang berkaitan di institut ini.

Lawatan ini yang telah diketuai oleh Timbalan Pengarah (Latihan) En. Saiful Bahari bin Abd. Hamid telah disambut oleh mesra oleh Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik IKM Lumut iaitu  Ts. Muhamad Saidi bin Mat Ali. Lawatan ini telah dimulakan dengan taklimat ringkas dan perbincangan berkaitan pelaksanaan latihan teori dan amali serta diteruskan dengan lawatan ke bengkel berkaitan bagi melihat secara lanjut dan terperinci berkaitan pelaksanaan program kemahiran bagi bidang faundri.

Semoga dengan lawatan ini, pegawai IKTBN Temerloh mendapat gambaran berkaitan pelaksanaan latiahn TVET dalam bidang Faundri bagi pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia(SKM). Diharapkan kerjasama diantara insititut dapat diteruskan lagi bagi memperkasakan bidang latihan TVET Faundri di Malaysia ini.

Halaman 10 dari 23