IKBNBANDAR PENAWAR

 

LATARBELAKANG


Penubuhan Ikbn Bandar Penawar, Johor telah dirasmikan Oleh Yb Dato’ Azalina Binti Dato’ Othman Said pada majlis pecah tanah pada 12 feb. 2008 dengan keluasan 43 ekar. Seterusnya satu keputusan telah diambil oleh pihak kerajaan agar penubuhan institut tersebut dilaksanakan di bawah Kementerian Belia Dan Sukan. Pada 14 jun 2010, penyerahan Ikbn Bandar Penawar telah dilaksanakan oleh Rasma Corporation yang mana Ikbn Bandar Penawar adalah merupakan ikbn pertama siap dalam Program RMK-9.

 

Di bawah perjanjian yang ditandatangani Rasma Corporation sebagai kontraktor utama melaksanakan projek ini secara pakej di mana ianya bertanggungjawab terhadap kerja-kerja binaan, mesin dan peralatan latihan serta perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan. Institut ini terletak di bandar penawar, kota tinggi johor iaitu kira-kira 55km dari bandar Kota Tinggi dan 87km dari Bandaraya Johor Bahru. Institut ini telah beroperasi sepenuhnya mulai bulan julai 2010.VISI

Menjadi Institusi Kemahiran terunggul menepati keperluan pembangunan Negara

MISI

Menghasilkan belia seramai mungkin yang berkemahiran dalam bidang teknikal, berwawasan dan berakhlak mulia untuk tenaga kerja yang berketerampilan selaras dengan pembangunan negara.
OBJEKTIF

INSTITUSI

 

Selaras dengan Rancangan Induk Perindustrian Negara, Institut ditubuhkan dengan berobjektifkan :

  1. Menyediakan latihan kemahiran dalam pelbagai bidang mengikut kurikulum standard kemahiran kebangsaan untuk tujuan persijilan kemahiran Malaysia.
  2. Menyediakan latihan pembangunan insan ke arah melahirkan peribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan aspirasi negara.
  3. Memberi latihan keusahawanan bagi melahirkan usahawan yang berinovatif dan berdaya saing di kalangan belia.
  4. Menyediakan latihan pengkhususan jangka masa pendek, ‘modular’ dan ‘customised’ kepada pekerja industri dan masyarakat setempat.
  5. Menghasilkan sumber tenaga kerja mengikut keperluan pasaran negara.


PIAGAM

PELANGGAN


1. Memastikan sekurang-kurangya 80% pelajar berjaya menamatkan latihan dalam kursus yang diikuti.

2. Memastikan aduan awam yang diterima diberi maklumbalas dalam tempoh 3 hari bekerja.

3. Menjelaskan bayaran kepada pembekal dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

4. Memastikan program kerohanian dan jati diri dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 kali setiap bulan.

 
Find us on Facebook
Follow Us