IKBNBANDAR PENAWAR

 

PIAGAM

PELANGGAN

 

 

1. Memastikan latihan diberikan kepada setiap pegawai dan kakitangan untuk pemantapan kendiri serta produktiviti kerja sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun.

2. Memastikan sekurang-kurangnya 80% pelatih berjaya menamatkan kursus dengan jayanya dalam bidang-bidang yang dijalankan.

3. Memaklumkan pengeluaran Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) kepada pelajar dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan sijil daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran.

4. Memastikan semua pertanyaan dan aduan diberikan maklum balas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh pertanyaan dan aduan diterima.

5. Memastikan bayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

 PENCAPAIAN

PIAGAM PELANGGAN

Bil Pencapian / Bulan JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
1.

Memastikan latihan diberikan kepada setiap pegawai dan

kakitangan untuk pemantapan kendiri serta produktiviti kerja

sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun.

0% 0% 0% 18% 18% 41% 52.38% 52.38% 85.71% 91.90% 98.38% 100%
2.

Memastikan sekurang-kurangnya 80% pelatih berjaya

menamatkan kursus dengan jayanya dalam bidang-bidang

yang dijalankan.

- - - 100% - 100% - - - 100% - -
3.

Memaklumkan pengeluaran Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

kepada pelajar dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh

penerimaan sijil daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran.

- - - 100% - - - - - - 100% -
4.

Memastikan semua pertanyaan dan aduan diberikan maklum balas

dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh pertanyaan

dan aduan diterima

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.

Memastikan bayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh

empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

100% 100% 100% 100% 71.32% 100% 90.06% 100% 85.34% 100% 100% 100%
 
Find us on Facebook
Follow Us