IKBNKEMASIK

 

PERUTUSAN

PENGARAH

 

Assalamualaikum WBT / Salam Sejahtera


Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat datang kepada semua pengunjung laman web IKBN Kemasik ini. Laman ini dibangunkan adalah sebagai satu aliran informasi di antara Institut Kemahiran Belia Neagara (IKBN) Kemasik dengan anda semua di mana ianya dicipta bagi memudahkan penyaluran maklumat melalui talian internet khususnya bagi menyahut seruan kerajaan dalam pengunaan Teknologi Maklumat melalui kaedah-kaedah terkini bagi penyampaian maklumat dan perkhidmatan terkini dan berkualiti".


Saya berharap agar informasi yang disediakan dapat memudahkan orang ramai berurusan dengan IKBN Kemasik dan secara tidak langsung ianya akan dapat membantu kami dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah organisasi yang melahirkan generasi muda yang "Profesional Terunggul".


Akhir kata, pihak IKBN Kemasik akan sentiasa berusaha untuk membuat penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti laman web ini supaya lebih baik dan berinformasi. Kami berharap laman rasmi ini akan dapat menyampaikan maklumat yang terkini dan jelas mengenai institusi ini. Kami juga mengalu-alukan cadangan dan komen membina daripada semua pelawat yang dihormati sekalian. Segala kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucpan jutaan terima kasih.

Sekian, Terima Kasih.

“Profesional Terunggul”


Puan Norlia Binti Abdullah

Pengarah IKBN Kemasik