IKBNKINARUT

 

PERUTUSAN

PENGARAH

 

 

 

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

 


Selamat datang dan ucapan terima kasih di atas kesudian pengunjung-pengunjung laman web IKBN Kinarut bagi memperolehi maklumat mengenai IKBN Kinarut.

Sebagai satu wadah perantara antara pengunjung dan warga IKBN Kinarut, maklumat menerusi laman web ini dijangka membantu pengunjung-pengunjung laman web untuk mengenal IKBN Kinarut dengan lebih dekat lagi.

Selaras dengan visi Kementerian Belia dan Sukan bagi membangunkan potensi belia negara, IKBN Kinarut sebagai pusat kecemerlangan bidang Awaml dan Elektrik bagi melahir tenaga kerja mahir negara khusus dalam pendidikan teknikal dan vokasional (TVET) negara. Di samping itu, IKBN Kinarut juga menawarkan peluang latihan kepada individu yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknikal secara separuh masa dalam bidang Elektrik khususnya.

Saya percaya maklumbalas pengunjung yang melayari laman web ini dapat membantu menambahbaik perkhidmatan yang ditawarkan kepada belia seluruh negara. Harapan saya agar laman web IKBN Kinarut dapat memberi input yang berguna kepada masyarakat terutama para belia lepasan sekolah, majikan, pekerja industri serta penyedia latihan yang turut sama berperanan melahirkan belia mahir negara.

 

 

ZUARINI BINTI JUMAI

Pengarah IKBN Kinarut