Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

INFORMASI TERKINI:-

 

 • MESYUARAT PENGURUSAN LATIHAN
- Tarikh : 26 November 2021
- Masa : 9.00 pagi
- Tempat : Bilik Mesyuarat Utama
 •  MESYUARAT JK PORTAL DAN PRMOSI
  • Tarikh : 26 November 2021
  • Masa : 3.00 petang
  • Tempat : Bilik Mesyuarat Utama
 • MESYUARAT JK PEPERIKSAAN INSTITUT
  • Tarikh : 29 November 2021
  • Masa : 9.00 pagi
  • Tempat : Bilik Mesyuarat Utama
 • MESYUARAT PENGURISAN 
  • Tarikh : 29 November 2021
  • Masa : 2.30 petang
  • Tempat : Bilik Mesyuarat Utama
 • MESYUARAT PEMANTAUAN 
  • Tarikh : 30 November 2021
  • Masa : 9.00 pagi
  • Tempat : Bilik Mesyuarat Utama
 • MESYUARAT BERSAMA KONTRAKTOR
  • Tarikh : 30 November 2021
  • Masa : 9.00 Pagi
  • Tempat : Bilik Mesyuarat Utama
 • MESYUARAT KUARTERS
  • Tarikh : 30 November 2021
  • Masa : 9.00 pagi
  • Tempat : Bilik Mesyuarat Utama